VİZYONUMUZ

Real Time İngilizce Kursu bulunduğu bölgedeki sanayi ve çalışma hayatının kalite standartları bakımından olmazsa olmazlarından biri olan yoğun bir İngilizce ihtiyacını karşılayarak, hizmet verdiği kurum, şirket ve bireylerin kendi alanlarının en iyisi olmalarını, küreselleşen dünya pazarı içindeki en üst konumlara gelmelerini gerçekleştirmek için kendisine düşen sorumluluğun ve rolün bilincindedir.

MİSYONUMUZ

Ülkemizde ve bölgemizdeki pek çok dil öğrenicisi şu veya bu sebeplerle arzu ettiği seviye olan; İngilizceyi zorlanmadan her alanda kullanabilme ve rahatça konuşabilme seviyesine ulaşamayacaklarını düşünmektedirler. Bize gelen danışanlarımız/katılımcılarımız da bu kaygı ile geliyorlar ama kurumumuz uzun yıllardan beri hem bu endişeleri gidermekte hem de istedikleri seviyeye gelmelerine yardımcı olmaktadır. Belirli bir süre (maksimum bir buçuk - iki yıl) kendin öğren programlarımıza özveri ile devam eden, aktif bir şekilde kendi dil becerilerinin gelişme sürecini kontrol eden ve bulunduğu seviye içerisinde ondan yapmasını beklediğimiz (aktif  ve istekli bir şekilde verilen kendin öğren materyallerini içselleştirme, verilen hikaye kitaplarını okuma ve dinleme, verilen etkileşimli dinleme parçalarını dinleme ve belirli aralıklarla konuları gözden geçirme) davranışlarını yerine getiren katılımcıların/danışanların pek çoğu arzu ettikleri seviyeyi yakalamışlardır. En çok önem verdiğimiz tanıtım ve reklam şekli budur. Zaten katılımcıların/danışanların çoğunluğu bize tavsiye üzerine geliyorlar.

Kurum adımızdan da anlayabileceğiniz gibi verdiğimiz danışmanlık hizmeti katılımcıların İngilizce'yi eş zamanlı, aynı anda, spontane olarak kendi kendilerine öğrenip kullanabilmelerini sağlayacak olan bir sistemdir. Sadece bize özgü olan tam ve aktif kendin öğrenme yöntemini kullanıyoruz. Biz İngilizce bilgi veya becerisini ikiye ayırıyoruz : yeterlik (competence) ve kullanım (performance). Yeterlik de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Bunlardan birisi (grammatical competence) dil bilgisi yeterliliği ve diğeri de (pragmatic compentence) yani edindiği bilgiyi hangi durumda ve hangi amaçla kullanabileceği bilgisi. Uzmanlarımız size kendi dil öğrenme maceralarından yola çıkarak daha iyi tavsiyeler vermektedirler. Ayrıca hafta da 1 gün danışanlarımız/katılımcılarımız yapmış olduğumuz testlere katılarak kendi ilerlemelerini ne düzeye getirdiklerini görmektedirler. Ayrıca tuttukları portföyler sayesinde farkındalıklarını arttırıp, doğru yolda olup olmadıklarını anlarlar. Bu sayede katılımcılarımız/danışanlarımız daha hızlı bir şekilde dil bilgilerini yapılandırmakta ve kullanım becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca, danışmalık şirketimizde katılımcılar/danışanlar aktif bir şekilde öğrenme sürecine dahil edilerek, onların bu süreci kontrol etmelerine olanak tanıyoruz. Bunu için mail, online chat gibi araçlarla kursiyerlerimizi sürekli formda tutuyoruz. Dileğimiz bireylerin İngilizceleri ile hak ettikleri konuma gelmeleri ve bizi de acizane yaptığımız katkı ile gururlandırmalarıdır.


www.realtimeenglish.com